İş Makinesi Kiralama Sözleşmesi(Sözleşme Örneği)

Anasayfa » Teknik Bilgi » İş Makinesi Kiralama Sözleşmesi(Sözleşme Örneği)
İŞ MAKİNASI KİRA SÖZLEŞMESİ
 
1–Taraflar
İş bu sözleşmede taraflar xxxxxxxxxx (tel:0312 xxxxxxx  faks:0312 xxxxxxx)/ANKARA  adresinde ikamet eden XXXXXXXX Ltd. Şti. (Tedarikçi) ile XXXXXXXXXXXXXXXX (tel:0312 XXXXXXX) /ANKARA adresinde ikamet eden XXXXXX(İşveren) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde geçerlidir.
 
2– Sözleşmede Temsil ve İmza Yetkisi
İş bu sözleşmede ‘’İŞVEREN’’ XXXXXXXX tarafından imza edilecektir. ‘’TEDARİKÇİ’’ XXXXXXXX tarafından temsil edilecektir.
 
3– Sözleşmenin Konusu
DSİ 8. Bölgede müd. İspir taşkından koruma inşaatı işinde kullanmak üzere kiralanan iş makineleri.
 
4– Sözleşmenin bedeli ve Ödemeler
Bir aylık kira bedeli Ekskavatör(Hyundai 110):7500,00 YTL+KDV şeklinde ay sonunda faturası kesilecek ve fatura tarihinden itibaren hak ediş 15 günlük çek tedarikçiye verilecektir.
 
5– Tarafların Sorumlulukları
a) Makine Malatya’dan Erzurum İspir’e İşveren tarafından nakil edilecek. Eğer iş 3 aydan fazla sürerse iş bitimi ile makinenin dönüşü tedarikçiye ait olacaktır. Ama iş 3 aydan kısa sürerse makine dönüşü de işverene ait olur.
b) Makinenin kullanacağı akaryakıt temini İşveren’e aittir.
c) Operatörün yemeğini ve kalacak yeri temini işveren temin edecektir.
d) Makine sahibinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı iş veren herhangi bir sebepten dolayı iş makinesine iş veremezse makinenin aylığından herhangi bir kesinti yapmayacaktır.
e) Makine ve makinenin kırıcısı iş de verimsiz olursa makine nakil bedeli işverene ait olacak şekilde makine geri gönderilir. Makinenin çalıştığı süre gün üzerinden hasaplanarak en geç 15 günlük çek ile ödemesi yapılır. Eğer tedarikçide daha uygun(20 tonluk veya 30 tonluk) makine hazırda var ise yeni makine gönderilir.
f) Eğer kötü yakıt kullanımından kaynaklanan bir arıza olursa arızanın bedeli işverenden kesilir.
g) İhtiyaç olduğunda iş arasına bazen avans verilir.
h) Makinenin her ay (30 gün) için 3 gün arıza hakkı verilir.
i) Operatörün ücreti ve SSK primleri TEDARİKÇİ’ye aittir.
j) Makinaların sigortası TEDARİKÇİ’ye aittir.
k) Makinenın akaryakıtı dışındaki tüm bakım ve onarımı TEDARİKÇİ’ye aittir.
l) Makine günde 10 saat çalışacaktır.
m) İhtiyaç duyulduğunda işveren tedarikçiden makineyi gece vardiyesinde de çalıştırma talebinde bulunur ve bunun şartları sağlanır.
 
7– Kanuni Tebligat Adresleri
Bu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresler tarafların kanuni tebligat adresleridir. Adres değişikliklerini taraflar en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak birbirlerine bildirmek zorundadır. Aksi halde yapılan tüm tebligatlar kanuni tebligat adresine yapılmış varsayılarak işlem yapılacaktır.
 
8– İhtilafların Halli
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların halli için ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.
 
9– Yürürlülük
9 (dokuz) madde ve 2 (iki) sayfadan oluşan ve TARAFLARCA okunup tam bir mutabakata varılarak kabul edilen ve 19.08.2009 tarihinde tedarikçi’ye ait Ankara merkez xxxxxxx Ofisnde 2 (iki) nüsha olarak imza edilen iş bu sözleşme işe başlama tarihi olan ……………….’ de yürürlüğe girecektir.
 
 
                İŞVEREN                                                               TEDARİKÇİ
         xxxxxxxxxxx                                                        xxxxxxxxx

 

24 Ekim 2012

Yorumlarınızı Paylaşabilirsiniz

Hafriyat makineleri, Vinç ve Sepetli Platform sektöründe tecrübeli bir girişimcinin başlatmış olduğu kiralikismakinesi.com bildiğimiz bir web sayfasından Türkiye’nin en büyük Makine Parkına dönüşmüş durumdadır. İş Makinesi kiralamak artık çok kolay...